Buurt Informatie Netwerk (BIN) 


Wat is BIN?
Een Buurt Informatie Netwerk ter preventie van inbraken.
De bewoners informeren de politie, en de politie informeert de bewoners.

Wat is BIN niet?
Bewoners die op pad gaan om boeven te pakken.

Hoe?
Er wordt een inbraak, of poging tot inbraak gemeld bij de politie.
De politie beslist of het al dan niet zinvol is de BIN-leden onmiddellijk telefonisch te verwittigen.
Wanneer men dat zinvol acht noemt men dat een dringend bericht.
U ontvangt op dat moment een telefonisch bericht.  De politie vraagt u op daarin om aandachtig te zijn en hen eventueel te verwittigen indien u iets ziet.
Indien het geen zin heeft om de BIN-leden onmiddellijk te verwittigen noemt men dat een niet-dringend bericht.

Vb 1 dringend bericht:
Iemand ziet een verdacht persoon rondneuzen aan auto's die in de straat geparkeerd staan. Die persoon belt de politie.
Omdat de verdachte nog in de buurt kan zijn zal de politie een dringend BIN-bericht uitsturen. Alle leden van de BIN zullen een telefoontje krijgen van de politie met een beschrijving van de situatie en de vraag hen te bellen indien u iets ziet.

Vb 2 niet-dringend bericht:
Er is een poging tot inbraak geweest bij iemand. De bewoners komen nadien thuis en stellen dit vast. De verdachten zijn nergens meer te bespeuren. Deze mensen bellen de politie.
Omdat de verdachte niet meer in de buurt is, zal de politie geen dringend BIN-bericht uitsturen.
De BIN-coördinator wordt nadien door de politie op de hoogte gebracht en zal relevante berichten naar de BIN-leden doorsturen.
Deze BIN-flashes houden je op de hoogte van wat voor soort misdrijven er op dat moment gepleegd worden in de buurt. Er kunnen ook BIN-flashes bij zijn die preventie-advies geven, al dan niet gebaseerd op echte feiten.

Waarom?
In wijken met een BIN daalt het aantal inbraken.
Bewoners worden er ook alerter door.

Nadelen?
Echt geen. U kiest zelf op welk telefoonnummer u gebeld wordt. U kan ook aanduiden wanneer u niet gebeld wil worden, zodat u 's nachts niet uit bed gebeld wordt.

Kostprijs?
Gratis.

Inschrijven?
U moet zich enkel registeren (zie hieronder).
Daarna zal de BIN-coördinator u een huishoudelijk reglement bezorgen, dat u hem ondertekend mag terugsturen.
Dat is alles.

Meer informatie?
Steven Nuyts
Coördinator BIN Aartselaar-Buerstede
0477 425 325
BIN@buerstede.be

Registreren :

Vul dit document in en steek het in de bus bij de BIN-coördinator:
Steven Nuyts, Buerstedelei 60
 

Toelichting BIN Aartselaar-Buerstede

Persbericht oprichting BINs in Aartselaar:

Fotogalerij

Contact 

Neem gerust contact op met 1 van onze bestuursleden, of stuur ons een mailtje.

E-mail: info@buerstede.be